contact?

disclaimer

Op deze pagina vindt je de disclaimer van www.saveplastics.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door save plastics. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van save plastics is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij save plastics.

geen garantie op juistheid

Save plastics streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Save plastics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

wij helpen je graag verder

Ons team

Bram, Marlous en René

Van oud plastic maakt moederbedrijf save plastics al 30 jaar nieuwe producten. En we zijn nu zover dat we een huis van 100% gerecycled plastic hebben gebouwd. Met onze save home willen we lokaal plastic afval koppelen aan de groeiende wens om flexibel te wonen, werken en dichtbij de natuur te leven. Nieuwsgierig? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Je kunt ons uiteraard ook bellen op 026 30 333 07, mailen op info@savehome.nl of een bericht achterlaten via social media.

nieuwsbrief ontvangen?

keurmerken